Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Særberetning 04/2022: Investeringsfonde: EU's foranstaltninger har endnu ikke skabt et ægte indre marked til gavn for investorerne

Danish icpdf.png 5 MB
21-02-2022

​​Investeringsfonde spiller en central rolle i den europæiske kapitalmarkedsunion, idet de hjælper investorer med effektivt at fordele deres kapital. Vi vurderede hensigtsmæssigheden af den retlige ramme, EU's indsats for at skabe et ensartet og effektivt tilsyn i alle medlemsstater og EU's arbejde med investorbeskyttelse og finansiel stabilitet.

​​Vi konstaterede, at EU's foranstaltninger har muliggjort et indre marked for investeringsfonde, men endnu ikke har skabt de ønskede resultater, eftersom ægte grænseoverskridende aktiviteter og fordelene for investorerne stadig er begrænsede. Der mangler tilstrækkelig konsekvens og effektivitet i tilsynet med fondene og i investorbeskyttelsen. Vi anbefaler en ajourføring af de retlige rammer, et mere effektivt konvergensarbejde, en bedre beskyttelse af investorer og en strømlinet rapporteringsramme.

​​​Særberetning fra Revisionsretten udarbejdet i medfør af artikel 287, stk. 4, andet afsnit, TEUF.