Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->

did

Eriaruanne nr 11/2015: Kas komisjon on kalandusalaseid partnerluslepinguid edukalt hallanud?

Estonian icpdf.png 3 MB
20.10.2015

Euroopa Liit (EL) sõlmib lepinguid rannikuriikidega, et saada ELi laevastikule juurdepääs nende riikide vetes asuvatele püügipiirkondadele ning toetada kohaliku kalandussektori juhtimist ja säästvat arengut. Kontrollikoda leidis, et komisjon haldab neid lepinguid üldiselt hästi, kuid mõnes valdkonnas on siiski paranemisruumi. Rannikuriikidega kokku lepitud püügikogused ületasid regulaarselt ELi laevastiku kasutatud püügivõimalused, mille tõttu olid lepingud ELi jaoks eeldatust kulukamad. Püügiandmete ja lubade väljastamise protsessi järelevalve ei olnud piisavalt põhjalik, ning kohaliku kalandussektori säästva arengu toetamiseks on vaja selgemaid toetuskõlblikkuse tingimusi, paremat koordineerimist ja ühtlustamist muude ELi arengutoetustega.