Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne 07/2021: ELi kosmoseprogrammid Galileo ja Copernicus: teenused toimivad, kuid nende kasutuselevõttu tuleb veelgi hoogustada

Estonian icpdf.png 5 MB
21.04.2021

Ülemaailmne satelliitnavigatsioonisüsteem Galileo ja Maa seire programm Copernicus on ELi kosmosepoliitika lipulaevad. Nad pakuvad väärtuslikke teenuseid, mis võimaldavad täpsemat navigeerimist ja ajamääramist ning annavad väärtuslikke andmeid Maa kohta.

Siiski puudub veel terviklik strateegia nende teenuste kasutuselevõtu edendamiseks ja kontseptuaalne statistiline raamistik programmidest saadava kasu usaldusväärseks hindamiseks.

Leidsime puudusi kasutuselevõtu järelevalves ja täheldasime, et mõned Galileo põhifunktsioonid ei ole veel kättesaadavad. Galileo ja Copernicuse pakutavate teenuste kasutuselevõttu toetava mitme põhimeetme eesmärgid ja mõju ei olnud selged ning komisjon on nende teenuste edendamise potentsiaali ELi õigusaktides või standardites ainult osaliselt ära kasutanud.

Esitame soovitused nende probleemide lahendamiseks.

​Euroopa Kontrollikoja eriaruanne vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 287 lõike 4 teisele lõigule.