Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Eriaruanne 22/2022: ELi toetus söekaevanduspiirkondadele – Sotsiaal-majanduslikule üleminekule ja energiasüsteemi ümberkujundamisele pööratakse vähe tähelepanu

Estonian icpdf.png 2 MB
09.11.2022

​​Söe järkjärguline kasutuselt kõrvaldamine on oluline, et saavutada ELi kliimaeesmärgid. Selleks lõi EL 2020. aastal 19,3 miljardi euro suuruse õiglase ülemineku fondi, millega toetatakse üleminekut kliimaneutraalsele majandusele. Fondi rakendamisest saadud õppetundide kasutamiseks hindasime, kas ELi ajavahemikul 2014–2020 antud toetus on aidanud tõhusalt kaasa sotsiaal-majanduslikule üleminekule ja energiasüsteemi ümberkujundamisele seitsmes valitud ELi piirkonnas, kus söetööstuse tootmismahud on vähenenud. Järeldame, et toetusel oli piiratud fookus ja mõju töökohtade loomisele ja energiasüsteemi ümberkujundamisele ning et vaatamata üldistele edusammudele on kivisüsi mõnes liikmesriigis endiselt suur kasvuhoonegaaside heite allikas. Soovitame meetmeid õiglase ülemineku fondi tulemuslikuks ja tõhusaks kasutamiseks ning suletud või mahajäetud kaevandustest pärit metaaniheite paremaks mõõtmiseks ja haldamiseks.

Kontrollikoja eriaruanne vastavalt ELTLi artikli 287 lõike 4 teisele lõigule.