Specific annual report on joint undertakings|1d16f1f2-89be-487f-b72d-e9e556f966e9;Specific annual report|59c5cf99-afbc-4088-a148-9a255854c7c1
-->

did

Aastaaruanne ELi ühisettevõtete eelarveaasta 2021 kohta

Estonian icpdf.png 4 MB
15.11.2022

​Euroopa Kontrollikoda kiitis heaks kõigi ELi ühisettevõtete 2021. aasta raamatupidamise aastaaruanded ja kinnitas eelmistel aastatel saadud positiivseid tulemusi. Uues teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamisprogrammis „Euroopa horisont“ seatakse eelarveperioodiks 2021–2027 ambitsioonikad eesmärgid. Audiitorid kutsuvad üles võtma meetmeid, et saavutada programmi „Horisont 2020“ toetusele seatud eesmärgid, kõrvaldada sisekontrollimehhanismides allesjäänud puudused ning valmistuda sellisteks uuteks väljakutseteks, nagu inimressursside kavandamine ja juhtimine.