Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5;Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus nro 06/2018: Työntekijöiden vapaa liikkuvuus – perusvapaus on varmistettu, mutta EU varojen parempi kohdentaminen helpottaisi työvoiman liikkuvuutta

Finnish icpdf.png 3 MB
27.02.2018

Vuonna 2018 juhlimme työntekijöiden vapaata liikkuvuutta koskevaa perustamisasetusta, joka annetiin 50 vuotta sitten. Työntekijöiden vapaa liikkuvuus on yksi EU:n neljästä perusvapaudesta.

Tarkastuksessa ilmeni, että komission käyttöön ottamilla välineillä voidaan varmistaa työntekijöiden vapaa liikkuvuus, mutta niiden tunnettuutta kannattaisi lisätä. Työvoiman liikkuvuutta tukevan kahden EU:n rahaston (ESR:n ja EaSIn) tavoitteiden samankaltaisuus hankaloittaa rahastojen välisen täydentävyyden saavuttamista, ja seurantajärjestelmän puutteet haittaavat rahoitettujen toimien arviointia. Lisäksi EU:ssa avoimina olevia työpaikkoja varten tarkoitetusta Eures-portaalista kehittyy todellinen eurooppalainen työhönsijoittamisen väline ainoastaan, jos havaitut puutteet, kuten portaalissa julkaistujen työpaikkailmoitusten vähäinen osuus, korjataan.