Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus 21/2020: EU:n rahoituslaitosten valtiontuen valvonta: toimivuustarkastus on tarpeen

Finnish icpdf.png 2 MB
01.10.2020

Tilintarkastustuomioistuin havaitsi tarkastuksessaan, että komissiolla oli kaudella, joka alkoi vuoden 2013 elokuusta ja päättyi vuoden 2018 loppuun, riittävät resurssit ja välineet, mukaan lukien asianmukainen organisaatiorakenne, rahoituslaitosten valtiontuen valvontaan. Komissio ei kuitenkaan aina ollut kyennyt käyttämään resurssejaan ja välineitään täysimääräisesti.

Komission tuloksellisuusindikaattorit eivät antaneet täyttä kuvaa komission toimien tuloksellisuudesta. Tilintarkastustuomioistuin pani merkille, että markkinatilanne oli parantunut tarkastetun kauden aikana aina covid-19- pandemian puhkeamiseen asti ja että sääntelykehystä oli muutettu mutta sovellettavia valtiotukisääntöjä itsessään ei ollut muutettu vuoden 2013 jälkeen.

Lisäksi komission valtiontukivalvonta on tarkastajien havaintojen mukaan saattanut aika ajoin kärsiä siitä, että komissio ei ole asettanut kyseenalaiseksi jäsenvaltioiden väitteitä, joiden mukaan edellytykset valtiontuen poikkeukselliselle hyväksymiselle kussakin yksittäistapauksessa ovat täyttyneet.