Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Erityiskertomus 03/2021: Verotietojen vaihto EU:ssa: vankka perusta, mutta toteuttamisessa puutteita

Finnish icpdf.png 8 MB
26.01.2021

EU pyrkii edistämään oikeudenmukaista ja vaikuttavaa verotusta koko sisämarkkina-alueella siten, että kaikki verot kannetaan siellä, mistä niitä koskeva tulo saadaan. Tilintarkastustuomioistuin tutki, kuinka Euroopan komissio seuraa verotietojen vaihtojärjestelmän täytäntöönpanoa ja järjestelmän tuloksellisuutta ja kuinka jäsenvaltiot hyödyntävät vaihdettuja tietoja. Tarkastajat totesivat, että järjestelmä on hyvin toteutettu, mutta seuranta, tietojen laadunvarmistus ja saatujen tietojen hyödyntäminen vaativat lisätyötä. Tilintarkastustuomioistuin suosittelee, että komissio lisää EU:n lainsäädäntökehyksen kattavuutta ja kehittää seurantaa ja ohjeistusta. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin suosittelee, että jäsenvaltiot alkavat hyödyntää saamiaan tietoja paremmin.

Euroopan tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus, annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla.