Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Tematsko izvješće 04/2020: Primjena novih tehnologija snimanja u praćenju zajedničke poljoprivredne politike: napredak je općenito postojan, iako sporiji kad je riječ o praćenju u područjima klime i okoliša

Croatian icpdf.png 6 MB
28.01.2020

Nove tehnologije snimanja, kao što su sateliti Copernicus Sentinel koji su u vlasništvu EU-a, mogle bi dovesti do korjenitih promjena u praćenju zajedničke poljoprivredne politike uz istodobne koristi za poljoprivrednike i okoliš. Utvrđeno je da Komisija potiče agencije za plaćanja u državama članicama na primjenu novih tehnologija, posebice za praćenje potpore po površini u obliku izravnih plaćanja. Tijekom 2019. 15 agencija za plaćanja u pet država članica služilo se podatcima dobivenima s pomoću satelita Sentinel za provjeru zahtjeva za potporu, no trenutačno postoji niz prepreka koje otežavaju agencijama za plaćanja širu primjenu novih tehnologija. Sud preporučuje Komisiji da smanji te prepreke i bolje iskoristi nove tehnologije za praćenje zahtjeva u području okoliša i klime.

Tematsko izvješće Suda u skladu s člankom 287. stavkom 4. drugim podstavkom UFEU-a.