Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Tematsko izvješće 17/2021: Suradnja EU-a s trećim zemljama u području ponovnog prihvata: provedene su relevantne mjere, ali ostvareni su ograničeni rezultati

Croatian icpdf.png 4 MB
13.09.2021

Poteškoće u suradnji sa zemljama podrijetla doprinose niskim stopama vraćanja nezakonitih migranata iz EU-a. U okviru ove revizije Sud je procijenio je li EU djelotvorno ojačao suradnju s trećim zemljama u području ponovnog prihvata. Sud je utvrdio da su ishodi pregovora s trećim zemljama bili neoptimalni zbog nedostatnog iskorištavanja sinergija s državama članicama i među različitim politikama EU-a. Mjere EU-a za olakšavanje suradnje u području ponovnog prihvata bile su relevantne, ali njihovi su rezultati bili neujednačeni te su nedostatci u podatcima o vraćanju i ponovnom prihvatu Sudu onemogućili da procijeni njihov ukupni učinak. Sud preporučuje Komisiji da primjenjuje fleksibilniji pristup u pregovorima o sporazumima o ponovnom prihvatu, da stvara sinergije s državama članicama u svrhu olakšavanja pregovora o ponovnom prihvatu, da ojača poticaje za treće zemlje te da poboljša prikupljanje podataka o ponovnom prihvatu.

​Tematsko izvješće Suda u skladu s člankom 287. stavkom 4. drugim podstavkom UFEU-a.