Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Īpašais ziņojums Nr. 23/2015: Ūdens kvalitāte Donavas upes baseinā: gūti panākumi Ūdens pamatdirektīvas īstenošanā, bet vēl ir daudz darāmā

Latvian icpdf.png 2 MB
25.01.2016

Ūdens piesārņojumam Donavas baseinā ir dažādi avoti, tādi kā mājsaimniecības, rūpnieciskās iekārtas un lauksaimniecība.

Saskaņā ar 2000. gada Ūdens pamatdirektīvu dalībvalstis pieņem upes baseina apsaimniekošanas plānus, kuros jāiekļauj pasākumi šāda piesārņojuma apkarošanai. Palāta pārbaudīja, vai 2009. gada plānos paredzēto un dalībvalstu īstenoto pasākumu rezultātā ūdens kvalitāte ir uzlabojusies.