Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Īpašais ziņojums Nr. 35/2018: NVO izmantotā ES finansējuma pārredzamība: ir jādara vairāk

Latvian icpdf.png 2 MB
18.12.2018

Nevalstiskajām organizācijām (NVO) ir svarīga loma ES budžeta izpildē. Laikposmā no 2014. līdz 2017. gadam Komisija uzņēmās saistības par aptuveni 11,3 miljardiem EUR, lai NVO tos izmantotu dažādās ES politikas jomās. Revīzijas laikā mēs pārbaudījām NVO izmantoto ES līdzekļu pārredzamību, īpašu uzmanību pievēršot ārējām darbībām, jo no visām politikas jomām tā ir lielākā, kur NVO liek lietā ES finansējumu. Mēs konstatējām, ka Komisijas sistēmās izmantotā metode vienības atzīšanai par NVO nav uzticama. Komisijas veikto NVO vadīto projektu atlasi mēs kopumā vērtējam kā pārredzamu. Tomēr dažu revidēto ANO struktūru izmantotās NVO atlases procedūras nebija pārredzamas. Komisija ne vienmēr vāc un pārbauda visaptverošu informāciju par visām atbalstītajām NVO. Informācija par NVO izmantoto ES finansējumu ir publicēta vairākās sistēmās, bet atklātā informācija ir ierobežota. Mēs secinām, ka informāciju par NVO izmantoto ES finansējumu Komisija nesniedza pietiekami pārredzamā veidā, un ir jāvelta vairāk pūļu, lai stāvokli uzlabotu. Turklāt mēs esam formulējuši vairākus ieteikumus NVO izmantotā ES finansējuma pārredzamības uzlabošanai.