Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Īpašais ziņojums 14/2020: ES attīstības palīdzība Kenijai

Latvian icpdf.png 2 MB
08.09.2020

Šajā revīzijā mēs vērtējām, kā tiek izmantota Kenijai sniegtā attīstības palīdzība no Eiropas attīstības fondiem (EAF) — valsts galvenā ES finansējuma avota. Laikposmā no 2014. līdz 2020. gadam Kenija no EAF saņēma 435 miljonus EUR. Mēs pārbaudījām EAF atbalsta piešķiršanas procesu un konstatējām, ka tas neļauj palīdzību saistīt ar valstu darbības rezultātiem, pārvaldību un apņēmību veikt strukturālas reformas. Mēs konstatējām, ka palīdzība tika piešķirta daudzās jomās un ka Komisija nav paskaidrojusi, kā un kāpēc atbalstītās nozares visvairāk palīdzētu Kenijai mazināt nabadzību. Lai gan revidētie projekti kopumā sniedza gaidītos tiešos rezultātus un iznākumus, to ietekme uz valsts vispārējo attīstību netika pierādīta. Pamatojoties uz mūsu darbu attiecībā uz Kenijas gadījumu, iesakām pārskatīt pieeju palīdzības piešķiršanai ĀKK valstīm. Mēs arī iesakām piešķirt prioritāti konkrētām nozarēm Kenijā, īpašu uzmanību pievēršot tam, lai palīdzība tiktu vērsta uz rezultātu sasniegšanu.

ERP īpašais ziņojums saskaņā ar LESD 287. panta 4. punkta otro daļu.