Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Speciaal verslag 03/2022: Uitrol van 5G in de EU: vertragingen bij de invoering van netwerken, waarbij beveiligingskwesties nog niet zijn opgelost

Dutch icpdf.png 7 MB
24-01-2022

5G zal naar verwachting tussen 2021 en 2025 het Europese bbp met 1 biljoen EUR verhogen en zou 20 miljoen banen in alle sectoren van de economie kunnen creëren of transformeren. We constateerden dat vertragingen de verwezenlijking van de EU-doelstellingen voor de invoering van 5G in gevaar brengen en dat verdere inspanningen nodig zijn om beveiligingskwesties aan te pakken. In het verslag doen we een aantal aanbevelingen aan de Commissie ter bevordering van de tijdige en gecoördineerde implementatie van veilige 5G-netwerken in de EU.

​ Speciaal verslag van de ERK, uitgebracht krachtens artikel 287, lid 4, tweede alinea, VWEU.