Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->
Raportul special nr. 14/2015: Facilitatea de investiții pentru țările ACP: aduce aceasta o valoare adăugată?

Romanian icpdf.png 600 KB
17.11.2015

Facilitatea de investiții pentru țările ACP, gestionată de BEI, este un fond reînnoibil de risc destinat să sprijine investițiile entităților private și ale entităților publice cu caracter comercial din grupul statelor din Africa, zona Caraibilor și Pacific. Facilitatea oferă finanțare pe termen mediu și lung prin intermediul mai multor instrumente financiare, urmărind, astfel, generarea unor beneficii economice, sociale și de mediu durabile.

Curtea concluzionează că Facilitatea de investiții aduce o valoare adăugată și că, per ansamblu, există o coerență între operațiunile din cadrul acesteia și cooperarea pentru dezvoltare a UE cu țările ACP. Cu toate acestea, obligația contractuală de a informa beneficiarii finali cu privire la faptul că finanțarea este oferită de BEI sau de Facilitatea de investiții nu este respectată în toate cazurile, iar întreprinderile mici și mijlocii nu beneficiază întotdeauna de asistență tehnică.