Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Raportul special nr. 35/2018: Execuția fondurilor UE de către ONG-uri: sunt necesare eforturi suplimentare pentru transparență

Romanian icpdf.png 2 MB
18.12.2018

Organizațiile neguvernamentale (ONG-urile) constituie actori importanți pentru execuția bugetului UE. În perioada 2014 2017, Comisia a angajat o sumă estimativă de 11,3 miliarde de euro care a fost încredințată ONG-urilor pentru execuție în numeroase domenii diferite de politică ale UE. În cadrul auditului său, Curtea a examinat transparența fondurilor UE executate de ONG-uri, punând un accent special pe acțiunile externe, domeniul cel mai important, dintre toate domeniile de politică, în care fondurile din partea UE sunt executate de ONG-uri. Curtea a constatat că identificarea de către Comisie a entităților ca ONG-uri în sistemele sale nu este fiabilă. Selectarea de către Comisie a proiectelor coordonate de ONG-uri a fost evaluată de Curte ca fiind, în general, transparentă. Cu toate acestea, în cazul unora dintre organismele ONU auditate, procesele de selectare a ONG-urilor nu au fost transparente. Comisia nu colectează și nu verifică întotdeauna informații complete pentru toate ONG-urile sprijinite. Informațiile privind fondurile UE executate de ONG-uri sunt publicate în mai multe sisteme, dar informațiile prezentate în acestea sunt limitate. Potrivit concluziilor Curții, Comisia nu a făcut dovadă de suficientă transparență în ceea ce privește execuția fondurilor UE de către ONG-uri, fiind necesare mai multe eforturi pentru îmbunătățirea ei. Curtea a formulat, de asemenea, o serie de recomandări privind îmbunătățirea transparenței fondurilor UE executate de ONG-uri.