Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Raportul special 22/2020: Viitorul agențiilor UE – Există potențial pentru o mai mare flexibilitate și cooperare

Romanian icpdf.png 5 MB
22.10.2020

Dacă în trecut a pus accentul pe performanța agențiilor la nivel individual, de această dată Curtea evaluează pentru prima oară la nivel global condițiile instituite de UE cu scopul de a sprijini toate agențiile acesteia să pună în aplicare politicile în beneficiul cetățenilor. Auditul a identificat necesitatea unei mai mari flexibilități în ceea ce privește înființarea, funcționarea și posibila lichidare a agențiilor. În plus, Curtea a constatat că unele agenții sunt împiedicate să își îndeplinească pe deplin rolul din caza sprijinului insuficient din partea statelor membre, a industriei, a Comisiei sau a altor agenții. Curtea recomandă Comisiei și agențiilor să evalueze în mod mai judicios coerența acestora din urmă de-a lungul duratei lor de existență și să își adapteze resursele în consecință, să evalueze ineficiențele sub aspectul guvernanței și să îmbunătățească raportarea cu privire la performanță pentru a se concentra nu numai pe activitățile agențiilor, ci și pe contribuția lor importantă la punerea în aplicare a politicilor, precum și să înlesnească eforturile de cooperare ale agențiilor ca centre de expertiză și de colaborare în rețea.

În fiecare an, Curtea de Conturi Europeană examinează, de asemenea, conturile tuturor agențiilor instituite de UE, precum și veniturile încasate și plățile efectuate de acestea. Documentul care sintetizează rezultatele auditului financiar desfășurat de Curte pentru exercițiul 2019 cu privire la 41 de agenții și alte organisme ale UE poate fi consultat accesând acest link.