Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->
Raportul special 25/2020: Uniunea piețelor de capital – Un demaraj lent în direcția unui obiectiv ambițios

Romanian icpdf.png 8 MB
11.11.2020

Pentru finanțarea economiei reale, UE are un sistem bazat în mod predominant pe împrumuturi și, prin urmare, depinde în mod substanțial de bănci. Pentru a remedia această problemă, Comisia a lansat în 2015 un Plan de acțiune privind instituirea uniunii piețelor de capital (UPC), cu scopul de a favoriza dezvoltarea piețelor de capital din UE și integrarea acestora și de a asigura surse alternative de finanțare pentru întreprinderi, inclusiv pentru IMM-uri. Planul de acțiune cuprindea o serie de măsuri, dintre care multe necesită cooperarea între participanții la piață, statele membre și instituțiile europene. În ansamblu, Curtea a constatat că Comisia a făcut mici progrese în direcția obiectivului său de a institui UPC, dar până în prezent nu a reușit să determine progrese substanțiale prin intermediul măsurilor pe care a fost în măsură să le ia în limitele domeniului său de competență. Curtea recomandă Comisiei să propună acțiuni bine direcționate pentru a facilita și mai mult accesul IMM-urilor la piețele de capital, să favorizeze dezvoltarea de piețe de capital locale mai profunde și mai bine integrate, să elimine principalele bariere transfrontaliere din calea investițiilor, să definească obiective specifice și măsuri esențiale, precum și să dezvolte un sistem pentru monitorizarea punerii în aplicare a UPC.

Raport special al Curții de Conturi Europene prezentat în temeiul articolului 287 alineatul (4) al doilea paragraf TFUE.