Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Raportul special 26/2021: Regularitatea cheltuielilor în cadrul politicii de coeziune a UE: nivelul de eroare estimat pe care îl prezintă anual Comisia este un nivel minim care nu este definitiv

Romanian icpdf.png 1 MB
23.11.2021

​​Politicii de coeziune îi corespunde una dintre cele mai mari părți ale bugetului UE. Este vorba, de asemenea, de un domeniu de politică în care, în opinia Curții, riscul de cheltuieli neconforme cu reglementările este ridicat. Un nivel estimat de eroare relevant și fiabil pentru cheltuielile din domeniul coeziunii reprezintă, așadar, un element-cheie pentru informațiile pe care le prezintă Comisia și pentru monitorizarea de către aceasta a conformității cheltuielilor din acest domeniu de politică cu dispozițiile legale. Constatările Curții conduc la concluzia că indicatorii-cheie de performanță aferenți, publicați în rapoartele anuale de activitate ale direcțiilor generale de resort și în raportul anual privind gestiunea și performanța al Comisiei, corespund unui nivel minim de eroare și nu sunt definitivi. Această situație se explică prin gradul limitat de acoperire de către Comisie atât a programelor operaționale, cât și a operațiunilor prin intermediul auditurilor sale de conformitate, prin limitările inerente ale examinărilor sale documentare și prin problemele legate de activitatea sa de audit.

​Raport special al Curții de Conturi Europene prezentat în temeiul articolului 287 alineatul (4) al doilea paragraf TFUE.