Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Raportul special 22/2022: Sprijinul UE pentru regiunile carbonifere – Accent limitat pe tranziția socioeconomică și energetică

Romanian icpdf.png 2 MB
09.11.2022

Eliminarea treptată a cărbunelui este esențială pentru atingerea obiectivelor climatice ale UE. În 2020, UE a creat Fondul pentru o tranziție justă, în valoare de 19,3 miliarde de euro, cu scopul de a sprijini tranziția către neutralitatea climatică. Pentru a vedea ce învățăminte pot fi desprinse și valorificate în implementarea acestui fond, Curtea a evaluat dacă sprijinul acordat în perioada 2014-2020 de UE contribuise în mod eficace la tranziția socioeconomică și energetică în anumite regiuni din UE în care industria cărbunelui era în declin. Curtea a concluzionat că sprijinul a pus un accent limitat pe crearea de locuri de muncă și pe tranziția energetică, având un impact redus în materie, și că, în pofida unor progrese în ansamblu, cărbunele rămâne o sursă semnificativă de emisii de gaze cu efect de seră în unele state membre. Curtea recomandă acțiuni în vederea utilizării eficace și eficiente a Fondului pentru o tranziție justă, precum și în vederea unei mai bune măsurări și gestionări a emisiilor de metan provenite de la minele închise sau abandonate.

​Raport special al Curții de Conturi Europene prezentat în temeiul articolului 287 alineatul (4) al doilea paragraf TFUE.