Yes
No

​A külső ellenőr jelentései az Európai Számvevőszék beszámolóiról

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 287. cikkében foglalt rendelkezések sérelme nélkül, amelyek a Számvevőszékre ruházzák az Unió valamennyi bevétele és kiadása ellenőrzésének felelősségét, illetve az ugyanezen szerződés 319. cikkében foglalt, a költségvetési zárszámadásra vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül a Számvevőszék az 1987-es pénzügyi év lezárása óta minden évben külső ellenőrrel ellenőrizteti a bevételeire és kiadásaira vonatkozó beszámolókat.

A Számvevőszék külső ellenőre által a Számvevőszék 1987 és 1991 közötti pénzügyi éveiről készített jelentést ezekben az években csak az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága elnökének küldtük meg.

Miután a Számvevőszék tagjai az 1993. július 8-i ülésükön ilyen értelmű döntést hoztak, a külső ellenőr jelentései az 1992. évi pénzügyi évről szóló jelentéssel kezdve az Európai Unió Hivatalos Lapjában is megjelennek.

A 2018. évi költségvetési rendelet közzététele óta csak a konszolidált beszámoló jelenik meg a Hivatalos Lapban. A Számvevőszék ugyanakkor saját honlapján továbbra is közzéteszi éves beszámolóját.

Kapcsolódó hivatkozások