Yes
No

​A Számvevőszék kiadványai és archívuma

A Számvevőszék legtöbb kiadványa elérhető a honlapunkon.

A Számvevőszék archívuma tartalmazza intézményünk valamennyi óta született jelentését és véleményét. Az és közötti időszakra vonatkozó dokumentumokat átszállították az Európai Unió Levéltárába Firenzébe. A Számvevőszék luxemburgi archívumában azonban ezekről is található digitális másolat, amelyet külső felhasználók is megtekinthetnek.

A Számvevőszék könyvtára

A Számvevőszék könyvtárát elsősorban a Számvevőszék munkatársai vehetik igénybe, de az nyitva áll más uniós intézmények munkatársai és – kérésre – külső kutatók előtt is. Gyűjtési körébe tartoznak az ellenőrzéssel, a számvitellel, az uniós joggal és a Számvevőszék által ellenőrzött uniós szakpolitikai területekkel kapcsolatos kiadványok. A könyvtár mind elektronikus, mind nyomtatott formátumban tárol könyveket, folyóiratokat, sajtókiadványokat, referenciaműveket és adatbázisokat. A könyvtár egész állománya az interneten keresztül is kereshető a nyilvánosan elérhető BibliotECA Discovery eszköz révén.

Hozzáférés a dokumentumokhoz

A Számvevőszék törekszik arra, hogy a lehető legnyilvánosabb és az uniós polgárok számára legelérhetőbb módon tevékenykedjen, és hogy szolgáltatásait a lehető legmagasabb szintű átláthatóság, elszámoltathatóság és feddhetetlenség jegyében nyújtsa.

Jogalap

A dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kérelmét a megfelelő ügyintézéshez való jog és az átláthatóság elveinek figyelembe vételével és a Számvevőszék dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló 12/2005. sz. számvevőszéki határozatnak megfelelően dolgozzuk fel, amely utóbbit a 14–2009. sz. számvevőszéki határozat módosított (az egységes szerkezetbe foglalt változatot lásd: HL C 67., , 1. o.).

Kérelem benyújtása

A dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kérelmeket kapcsolatfelvételi űrlapunk segítségével nyújthatja be, az Unió bármely hivatalos nyelvén.

Elsődleges kérelmek feldolgozása

Minden kérelmet gondosan értékelünk a nyilvántartásba vételt követő 15 napon belül. A kérelmezett dokumentumok kiadására, illetve kiadásuk elutasítására vonatkozó határozatot bizonyos köz- és magánérdekek megfelelő védelmével összhangban, különösen az ellenőrzési információk bizalmas jellegével kapcsolatos nemzetközi ellenőrzési standardok alkalmazásával hozzuk meg.

Megerősítő kérelmek (fellebbezések)

Ha a Számvevőszék részben vagy teljesen elutasítja a hozzáférést egy dokumentumhoz, a kérelmező a Számvevőszék válaszának kézhezvételétől számított 15 napon belül írásbeli fellebbezést (megerősítő kérelem) nyújthat be a Számvevőszék elnökének, amelyben a Számvevőszéket álláspontja felülvizsgálatára kéri. A Számvevőszék a megerősítő kérelem nyilvántartásba vételét követő 15 munkanapon belül írásban válaszol.

Jogorvoslati lehetőségek (további fellebbezési módok)

Ha a Számvevőszék továbbra is elutasítja a dokumentumhoz való hozzáférést vagy nem válaszol kellő időben, akkor a kérelmező az Európai Ombudsmanhoz benyújtott panasz vagy a Számvevőszék ellen indított bírósági eljárás révén kérhet jogorvoslatot.

Egyéb jogi hivatkozások

Az Európai Unióról szóló szerződés 10. cikkének (3) bekezdése, amely jogot biztosít a polgároknak ahhoz, hogy részt vegyenek az Unió demokratikus életében

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 15. cikkének (1) bekezdése(opens in new window) az uniós intézmények tevékenységének nyilvánosságáról és az EUMSZ 15. cikkének (3) bekezdése a dokumentumokhoz való hozzáférés jogáról

Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 41. cikke(opens in new window) a megfelelő ügyintézéshez való jogról

Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 42. cikke(opens in new window) a dokumentumokhoz való hozzáférés jogáról

Az Európai Számvevőszék etikai iránymutatásai(opens in new window)

Európai Ombudsman: A helyes hivatali magatartás európai kódexe(opens in new window)

Hasznos hivatkozások