No
No

Ellenőrizzük az Európai Unió pénzügyeit, ami kulcsfontosságú az elszámoltathatóság és az átláthatóság javítása, ezáltal a polgárok bizalmának növelése szempontjából. A gazdasági növekedéstől és a munkahelyteremtéstől a környezetvédelmi és az éghajlat-politikáig az Unió minden tevékenységi területén vizsgáljuk a bevételeket és a kiadásokat.

Javítjuk a nyilvános elszámoltathatóságot az Unióban

Tevékenységünkkel segítjük a többi uniós intézményt és a tagállamokat az uniós források felhasználásának jobb kezelésében és felügyeletében. Munkánk eredményei különösen fontosak az Európai Parlament számára, amikor az döntést hoz arról, hogy az Unió előző évi elszámolásai pontosak-e és a forrásokat megfelelően használták-e fel, vagyis amikor az éves zárszámadási eljárás lezárásaként a Parlament megadja a mentesítést.

Folyamatosan tájékoztatjuk az uniós döntéshozókat és polgárokat

Releváns és mérvadó ellenőrzési jelentéseket készítünk, amelyek jelentős mértékben elősegítik az Unió forrásfelhasználását és szakpolitikáinak végrehajtását. Jelentéseink tájékoztatást adnak a döntéshozóknak azokon a területeken, ahol az Uniónak a jövőben többet kell tennie, s ezzel segítenek a szakpolitikák kialakításában. Kiadványaink egyértelműek és közérthetőek, mivel véleményünk szerint az európai polgárok számára világosnak kell lennie, hogyan kezelték a pénzüket, illetve hogy megfontoltan és a szabályoknak megfelelően használták-e fel azt.

 

Csak a kiadványainkban szereplő információk nyilvánosak. Az ellenőrző és az ellenőrzött fél közötti szakmai kapcsolat védelmében az igazoló dokumentumokat és az ellenőrzési bizonyítékokat mindig bizalmasan kezeljük.

Ellenőrzési jelentéseinket és véleményeinket az Unió valamennyi hivatalos nyelvén kibocsátjuk. Közösségi oldalainkon angolul teszünk közzé tartalmakat.

Szorosan együttműködünk más legfőbb ellenőrző intézményekkel

Az uniós költségvetés mintegy 80%-át a Bizottság és a tagállamok közösen kezelik, és a Bizottság bizonyos alapokat (pl. a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközt) közvetlen irányítás keretében hajt végre a tagállamokkal mint kedvezményezettekkel. A tagállamok együttműködnek a Bizottsággal a felügyeleti és belsőkontroll-rendszerek kialakításában, ezáltal biztosítva, hogy az uniós források felhasználása megfelelően és a szabályok betartásával folyjon. A Számvevőszéken kívül a tagállamok legfőbb ellenőrző intézményei közül sokan maguk is ellenőrzik a tagállamok közigazgatási szervei által kezelt és felhasznált uniós forrásokat. Szorosan együttműködünk a nemzeti ellenőrző intézményekkel annak biztosításáért, hogy az uniós kiadásokat az Unióban mindenütt-egyformán alapos vizsgálatnak vessék alá.

 

Segítünk meghatározni az államháztartás ellenőrzése szempontjából mérvadó standardokat

Elkötelezettek vagyunk a közpénzkezelés és -ellenőrzés fejlesztése mellett, és igyekszünk e téren az élvonalban tevékenykedni. Tevékeny szerepet játszunk a nemzetközi standardok kidolgozásában, többek között az INTOSAI keretében.

Munkánk hatása jól látható

Munkánk látható hatással van az Unió működésére. A társintézmények szakpolitikai döntéshozói hasznosnak találják jelentéseinket, és a külső szakértők is rendszeresen magas színvonalúnak ítélik azokat. Ajánlásaink döntő többségét a Bizottság elfogadja és végrehajtja. Amikor pedig jelentéseink közzétételét követően ismét megvizsgálunk egy-egy ellenőrzési területet, rendszeresen úgy találjuk, hogy ajánlásaink pozitív hatással jártak.

Kivesszük részünket a csalás elleni küzdelemből

A munkánk során feltárt legtöbb hiba nem szándékos, és inkább arra mutat, hogy az Unió szigorú költségvetési szabályainak megvannak a gyengeségei. Néha mégis találunk olyasmit is, ami nem teljesen illik a képbe. A Számvevőszéknek az Unió külső ellenőreként nincs felhatalmazása az Unió pénzügyi érdekeit esetleg sértő, csalásgyanús esetek kivizsgálására.

Ha jogellenes tevékenységet gyanítunk, azt jelentjük az Európai Csalás Elleni Hivatalnak (OLAF), amely a Bizottság csalás és korrupció gyanújának kivizsgálásáért felelős szervezeti egysége. Csalásgyanús eseteket bárki bejelenthet az OLAF-nak. Ha valamire fel szeretné hívni az OLAF figyelmét, ide kattintva léphet vele kapcsolatba.(opens in new window)

European Anti-Fraud Office (OLAF) 

Az általunk relevánsnak ítélt információkat és bizonyítékokat továbbítjuk az Európai Ügyészségnek (EPPO) is: ez a független uniós hivatal vizsgálja ki az uniós pénzügyi érdekeket sértő bűncselekményeket és vonja büntetőeljárás alá az elkövetőket. További részletekért olvassa el a 2021-ben aláírt, az Európai Ügyészséggel való kapcsolattartásra vonatkozó munkamegállapodást.(opens in new window)

European Public Prosecutor's Office (EPPO) 

Kapcsolódó hivatkozások