Yes
No 

 

Special report 05/2024: EU Transparency Register
Különjelentés 05/2024: Az uniós átláthatósági nyilvántartás
2023 Social Balance Sheet
ECA Journal N° 1/2024: Accountability and transparency: arrangements and practices
Special report 04/2024: Reaching EU road safety objectives
Különjelentés 04/2024: Úton az uniós közúti közlekedésbiztonsági célkitűzések elérése felé
Review 02/2024: The Commission’s rule of law reporting
02/2024. sz. áttekintés: A Bizottság jogállamisági jelentései
Special report 03/2024: The rule of law in the EU
Különjelentés 03/2024: Jogállamiság az Európai Unióban
Opinion 01/2024 ​​concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on establishing the Reform and Growth Facility for the Western Balkans
01/2024. vélemény a Nyugat-balkáni Reform- és Növekedéstámogató Eszköz létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
Review 01/2024: EU actions addressing traineeships for young people
01/2024. sz. áttekintés: A fiatalok szakmai gyakorlatához kapcsolódó uniós fellépések
Special report 02/2024: The coordination role of the European External Action Service
Különjelentés 02/2024: Az Európai Külügyi Szolgálat koordinációs munkája
Special report 01/2024: Reducing carbon dioxide emissions from passenger cars
Különjelentés 01/2024: A személygépkocsik szén-dioxid-kibocsátásának csökkentése
Special report 29/2023: The EU’s support for sustainable biofuels in transport
Különjelentés 29/2023: A közlekedésben használt fenntartható bioüzemanyagok uniós támogatása
2024+ work programme
Munkaprogram a 2024. és azt követő évekre
Special report 27/2023: Screening foreign direct investments in the EU
Különjelentés 27/2023: Az Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések átvilágítása
Special report 28/2023: Public procurement in the EU
Különjelentés 28/2023: Közbeszerzés az Európai Unióban
Jelentés az Egységes Szanálási Testület, a Tanács és a Bizottság említett rendelet szerinti feladatai teljesítésének következtében felmerülő függő kötelezettségeiről a 2022. pénzügyi évre vonatkozóan
Report on any contingent liabilities arising as a result of the performance by the Single Resolution Board, the Council or the Commission of their tasks under this Regulation for the 2022 financial year
Különjelentés 25/2023: Az uniós akvakultúra-politika
Special report 25/2023: EU aquaculture policy
Report on the accounts of the European Schools for the 2022 financial year
A 2022. évi pénzügyi évre vonatkozó éves jelentés az Európai Unió közös vállalkozásairól
Annual report on EU Joint Undertakings for the financial year 2022
Review 06/2023: The Commission’s 2022 annual management and performance report for the EU budget
06/2023. sz. áttekintés: A Bizottság uniós költségvetésre vonatkozó, 2022. évi éves irányítási és teljesítményjelentése
Review 05/2023: Reforming the EU’s economic governance: Opportunities with risks and challenges
05/2023. sz. áttekintés: Az Unió gazdasági kormányzásának reformja: lehetőségek, kockázatok és kihívások
Special report 24/2023: Smart cities
Különjelentés 24/2023: Intelligens városok
2022: Az uniós ügynökségek ellenőrzéséről röviden Bevezető az Európai Számvevőszéknek az uniós ügynökségekről szóló 2022. évi éves jelentéséhez
2022 Audit of EU agencies in brief Introducing the European Court of Auditors’ 2022 annual report on EU agencies
Annual report on EU agencies for the financial year 2022
A 2022. évi pénzügyi évre vonatkozó éves jelentés az Európai Unió ügynökségeiről
ECA Journal N° 2/2023 – Migration policy and the EU
Special report 26/2023: The Recovery and Resilience Facility’s performance monitoring framework
Különjelentés 26/2023: A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz teljesítménymonitoring-kerete
Különjelentés 20/2023: A fogyatékossággal élők támogatása
Special report 20/2023: Supporting people with disabilities
Különjelentés 20/2023: A fogyatékossággal élők támogatása
Special report 20/2023: Supporting persons with disabilities