Yes
No

A Számvevőszék feladatainak eredményes és hatékony ellátásához a Számvevőszék, a tagállami legfőbb ellenőrzési intézmények és a nemzetközi szakmai testületek közötti szoros együttműködésre van szükség. Ezen túlmenően a Számvevőszék arra törekszik, hogy eredményesen járuljon hozzá a közszféra ellenőrzésének, mint szakmai tevékenységnek az előmozdításához.

Az Unió külső ellenőrzési intézményeként a Számvevőszék felismerte, hogy jó viszonyt és munkakapcsolatot kell fenntartania a hasonló szervezetekkel szerte a világban. Külön figyelmet fordít az ilyen jellegű kapcsolatok fejlesztésére Európában, leginkább az uniós tagállamok, a tagjelölt országok és a potenciális tagjelölt országok legfőbb ellenőrzési intézményeivel folytatott együttműködés révén.

Ez az együttműködés szorosan kapcsolódik ahhoz, hogy a Számvevőszék felelős az uniós források felhasználásának ellenőrzésért, amely források nagy része fölött a tagállami hatóságok rendelkeznek. A tagállamok legfőbb ellenőrzési intézményei értékes gyakorlati támogatást nyújtanak a Számvevőszék számára a helyszíni ellenőrzések során, ezzel is segítve a Számvevőszék feladatainak eredményes és hatékony ellátását. A Számvevőszék időnként koordinált ellenőrzésekben vesz részt a többi legfőbb ellenőrzési intézménnyel.

A Számvevőszék nemzetközileg elfogadott közszféra-ellenőrzési standardokat alkalmaz, így a nemzetközi együttműködés hasznos lehetőséget nyújt a vélemények, illetve a standardok használatával kapcsolatos tapasztalatok cseréjére.

A Számvevőszék és más legfőbb ellenőrzési intézmények közötti együttműködés főként az alábbi fórumokon valósul meg:

  • az uniós Kapcsolattartó Bizottság;
  • az uniós tagjelölt és potenciális tagjelölt országok legfőbb ellenőrzési intézményeinek hálózata;
  • a nemzetközi közpénzügyi ellenőrzési intézmények, elsősorban a Legfőbb Ellenőrzési Intézmények Nemzetközi Szervezete (INTOSAI) és annak európai regionális szervezete (EUROSAI).

Kapcsolódó hivatkozások: