No
No
 

A Számvevőszék 27 tagú kollektív testület, amelybe minden uniós tagállam egy-egy tagot delegál.

A Számvevőszék öt kamarából épül fel, ezekhez vannak hozzárendelve a számvevőszéki tagok és az ellenőrök.

Az egyes kamarák – választott elnökük vezetésével – különjelentéseket, áttekintéseket, különálló éves jelentéseket és véleményeket fogadnak el, valamint elkészítik az Unió költségvetéséről és az Európai Fejlesztési Alapokról szóló éves számvevőszéki jelentéseket, amelyeket a Számvevőszék testülete fogad el.

A testület körülbelül havonta kétszer ülésezik teljes létszámban, mind a 27 tag részvételével.

A Számvevőszék különböző bizottságai döntéseket hoznak az intézmény munkájáról és felépítéséről. Az ellenőrzés-minőségi bizottság az ellenőrzés-minőségért felelős számvevőszéki tagból – aki egyben e bizottság elnöke – és a kamarák egy-egy tagjából áll. A bizottság döntései a Számvevőszék ellenőrzési irányelvelveire, standardjaira és módszertanaira vonatkoznak.

Az Igazgatási Bizottság a Számvevőszék elnökéből, az egyes kamarák elnökeiből, az intézményközi kapcsolatokért felelős számvevőszéki tagból és az ellenőrzés-minőségért felelős számvevőszéki tagból áll. Ez a bizottság hoz határozatokat adminisztratív, kommunikációs, stratégiai és a munkaprogrammal kapcsolatos kérdésekben.

Az elnök

Az Európai Számvevőszék élén az elnök áll, akit a számvevőszéki tagok maguk közül választanak hároméves, megújítható időtartamra. Az elnök primus inter pares, azaz első az egyenlők között. Elnököl a számvevőszéki üléseken, gondoskodik az intézmény és annak tevékenységei hatékony és eredményes irányításáról, képviseli a Számvevőszéket annak külkapcsolataiban, különösen a mentesítésért felelős hatósággal fenntartott kapcsolatokban.

A számvevőszéki tagok

A Számvevőszék tagjait az egyes tagállamok jelölik, hivatalos kinevezésüket az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően a Tanácstól kapják. A tagok megbízatási ideje hat év, és megbízatásuk megújítható. Ünnepélyes nyilatkozatban fogadják, hogy feladataikat teljes mértékben függetlenül és az Európai Unió általános érdekében látják el.

Az egyes tagokat az öt ellenőrzési kamara valamelyikéhez rendelik. Feladatuk itt az ellenőrzések vezetése és a jelentések elkészítésének irányítása a kamarai vagy számvevőszéki szintű elfogadási eljárás során. A jelentés elfogadását követően a számvevőszéki tag bemutatja azt az olyan intézményi szereplőknek, mint az Európai Parlament és a Tanács, valamint a médiának.

Mint a Számvevőszék legmagasabb szintű döntéshozó szerve, a 27 tagból álló testület átfogóbb stratégiai és igazgatási kérdésekben is jogosult döntéseket hozni.

A főtitkár

A főtitkár a Számvevőszék legmagasabb rangú köztisztviselője, akit annak testülete hatéves, megújítható időtartamra nevez ki. A főtitkár felelős a Számvevőszék személyzetének irányításáért és az adminisztrációért.

A főtitkár felel továbbá a Számvevőszék titkárságáért is, amely kezeli az intézmény nyilvántartásait és irányítja belső eljárásait. A Főtitkárság munkatársai közé tartozik az adatvédelmi tisztviselő és az információbiztonsági tisztviselő is.

A Számvevőszék munkatársai

A Számvevőszék mintegy 900 munkatársat foglalkoztat. Többségük ellenőr, míg mások a fordítás és az ügyvitel területén dolgoznak.

Az ellenőrök mind a köz-, mind a magánszférát illetően széleskörű szakmai tapasztalattal rendelkeznek pl. a számvitel, a belső és külső ellenőrzés, a jog és a közgazdaságtan terén. A Számvevőszék fordítói biztosítják, hogy az Unió polgárai az Unió bármely hivatalos nyelvén olvashassák kiadványainkat.

A Számvevőszék valamennyi uniós tagállamból foglalkoztat munkatársakat. Uniós köztisztviselőként a Számvevőszék munkatársai az uniós személyzeti szabályzat hatálya alá tartoznak. A Számvevőszék szinte azonos számban foglalkoztat férfiakat és nőket.

A Számvevőszék büszke arra, hogy óta sikerült az uniós polgárok pénzügyi érdekeinek védelmére szakosodott, professzionális és tapasztalt szakmai közösséget felépítenie.​