Yes
No

​Az Európai Számvevőszék elfogadta a nyílt hozzáférésű adatokra vonatkozó politikáról és a dokumentumok további felhasználásáról szóló 6–2019. sz. határozatot azzal a céllal, hogy javítsa a Számvevőszék és a nyilvánosság közötti információáramlást, és megkönnyítse az információk széles körű újrafelhasználását (1. cikk).

Ennek kapcsán a Számvevőszék kötelezettséget vállalt arra, hogy a birtokában lévő dokumentumokat – adott esetben, lehetőség szerint – nyílt és géppel olvasható formátumban elérhetővé teszi az interneten. 

 Az e szakaszban szereplő jelentéseket a Számvevőszék nyílt hozzáférésű adatokról szóló határozatának megfelelően készített adatkészletekkel együtt tettük közzé. Közzétesszük a jelentésben bemutatott adatokra vonatkozó információkat is, beleértve lehetőség szerint az adatforrásokat, valamint az alkalmazott módszereket és számításokat.

A Számvevőszéktől származó nyílt hozzáférésű adatok – más uniós intézmények, szervek és ügynökségek, valamint az uniós tagállamok adatkészleteivel együtt – a nyílt hozzáférésű adatok európai uniós portálján keresztül is elérhetők a data.europa.eu oldalon.