No
No
 

Ezen az oldalon az Európai Számvevőszék ajánlati felhívásaival, a kis és közepes értékű szerződések tervezésével, a szerződések éves listájával és a valamennyi szerződésre alkalmazandó általános feltételekkel kapcsolatos információk találhatók.

A költségvetési rendeletben említett esetekben a Számvevőszék köteles közbeszerzési eljárásokat lefolytatni az áruk, szolgáltatások vagy építési beruházások beszerzése során.

Felhívjuk figyelmét, hogy az Európai Számvevőszék ajánlati felhívásairól közzétett legtöbb információ (előzetes tájékoztatók, az eljárást megindító hirdetmények, szerződés odaítéléséről szóló tájékoztatók) megtalálhatók a TED (Tenders Electronic Daily) adatbázisban is.

Ez a honlap rendszeresen frissül a közbeszerzésre és az ajánlati felhívásokra vonatkozó legfrissebb információkkal.

Az ajánlattevők és a külső szakértők az alábbi linken találhatják meg a vonatkozó adatvédelmi nyilatkozatot: Adatvédelmi nyilatkozat közbeszerzés kapcsán/külső szakértők számára.

Bevezetés

A megfelelő pályázati eljárást és közzétételi módokat a szerződések becsült összege alapján választják ki. Ezek az összegek jelenleg a következők:

Ajánlattételi eljárás összege
Minimálisan előírt eljárás Közzététel
15 000 euróig Tárgyalásos eljárás egy szállító/szolgáltató részvételével Közzététel nélkül
15 001 és

60 000 euró között

Tárgyalásos eljárás legalább 3 szállító/szolgáltató részvételével Az Európai Számvevőszék honlapja
60 000 eurónál nagyobb, de legfeljebb az irányelvben meghatározott küszöbértékkel megegyező (jelenleg 143 000 euró a szolgáltatások/áruk és 5 538 000 euró kivitelezési munkák esetében)

Tárgyalásos eljárás legalább 5 szállító/szolgáltató részvételével vagy

A részvételi szándék kifejezésére való felhívás, meghívásos vagy nyílt eljárás

Az Európai Számvevőszék honlapja

TED

Az irányelvben meghatározott küszöbértéket meghaladó (143 000 euró a szolgáltatások/áruk és 5 538 000 euró kivitelezési munkák esetében) Nyílt vagy meghívásos eljárás a Hivatalos Lapban (TED) közzétett hirdetménnyel TED (eTendering) és az Európai Számvevőszék honlapja
60 000 eurót meghaladó, felső határérték nélkül – ún. enyhébb szabályozás alá tartozó szolgáltatások
Tárgyalásos eljárás
TED (eTendering) és az Európai Számvevőszék honlapja

Tárgyalásos eljárások a 15 000 eurónál nagyobb, de legfeljebb az irányelvben meghatározott küszöbértékkel megegyező becsült értékű szerződésekre vonatkozóan

Minden az Európai Számvevőszék által tervezett olyan tárgyalásos eljárást, amelyben a szerződés értéke 15 000 eurónál nagyobb, de legfeljebb az irányelvben meghatározott küszöbértékkel (143 000 euró a szolgáltatások/áruk és 5 538 000 euró kivitelezési munkák esetében) megegyező, alább teszünk közzé. Lásd: Előzetes közzététel kis és közepes értékű szerződésekre vonatkozóan:

Az itt közzétett előrejelzés semmilyen tekintetben sem kötelező érvényű a Számvevőszékre nézve. A Számvevőszék az igényektől függően további eseti beszerzési eljárásokat is indíthat.

Amennyiben érdekli valamely tervezett eljárás, töltse ki kapcsolatfelvételi űrlapunkat. A tárgymezőbe írja be: „Közbeszerzés”, és adja meg a következő információkat: közbeszerzési eljárás tárgya, cégének neve, címe és kapcsolatfelvételi adatai.

Az irányelvben meghatározott küszöbérték fölötti becsült értékű ajánlattételi eljárások

Minden az irányelvben meghatározott küszöbérték (143 000 euró a szolgáltatások/áruk és 5 538 000 euró kivitelezési munkák esetében) fölötti becsült értékű ajánlattételi eljárás közzétételre kerül a Hivatalos Lapban (TED), amely a jelentős közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban a fő információforrás.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy az Európai Számvevőszék nem küld ki nyomtatott ajánlattételi dokumentációt. Minden szükséges dokumentáció elérhető elektronikus formában ezen a honlapon, valamint az eljárást megindító hirdetményben megadott hivatkozáson (linken) keresztül az eTendering honlapon (I.3. pont).

Ha letöltési problémát tapasztal, forduljon hozzánk kapcsolatfelvételi űrlapunkon, a tárgymezőben a „Közbeszerzés” megjelölésével, és adja meg az Önt érdeklő pályázati eljárás hivatkozási számát és címét.

Vegye figyelembe továbbá, hogy az ajánlatok benyújtására szolgáló időtartam alatt a dokumentációhoz magyarázatokat, illetve módosításokat tehetünk közzé. További információk csak az eljárást megindító hirdetményben megadott hivatkozáson (linken) keresztül elérhető eTendering honlapon (I.3. pont) állnak rendelkezésre, ezért nyomatékosan tanácsoljuk a pályázóknak, hogy a honlapot rendszeres időközönként keressék fel, mivel bármikor (egészen az ajánlatok benyújtásának határidejéig) további információkkal egészülhetnek ki a tudnivalók.

Bevezetés

Az Európai Számvevőszék a következő kis és közepes értékű közbeszerzési eljárásokat kívánja lefolytatni. Ez a jegyzék nem kötelező érvényű a Számvevőszékre nézve. Kivételesen, a Számvevőszék igényeitől függően más közbeszerzési eljárások is lefolytathatók.

Tárgy Becslés Típus (árubeszerzés (F), szolgáltatás (S), épület (B), építési beruházás (W)) Indikatív tervezés (az eljárás megindítása)
PN: Armoires pour produits dangereux 60 000 EUR F Octobre 2023 Apply
Médailles pour les 20 ans de service dans la fonction publique 35 000 EUR F Septembre/Octobre 2023 Apply

Amennyiben érdekli valamelyik fenti eljárás, töltse ki kapcsolatfelvételi űrlapunkat. A tárgymezőbe írja be: „Közbeszerzés”, és adja meg a következő információkat: közbeszerzési eljárás tárgya, cégének neve, címe és kapcsolatfelvételi adatai.

A Számvevőszék által odaítélt, kis és közepes (15 000 eurónál nagyobb, de legfeljebb az irányelvben meghatározott küszöbértékkel megegyező) értékű szerződések éves listája

Keretszerződésen alapuló egyedi szerződésekkel kapcsolatos éves információk

A Számvevőszék által a költségvetési rendelet I. melléklete 11.1. pontjának h) alpontja és j)–m) alpontja alapján odaítélt szerződések éves jegyzéke

Kapcsolódó dokumentumok

A szerződésmódosítások éves listája

Kapcsolódó dokumentumok

Uniós források értékéről és címzettjeiről szóló információk közzététele

Kapcsolódó dokumentumok