Yes
No

​Az Európai Számvevőszék aktív tagja az INTOSAI-nak, illetve az INTOSAI európai regionális szervezetének (EUROSAI). Itt kifejtett tevékenysége révén hozzájárul a közpénzellenőrzési szakma világszintű fejlesztéséhez.

INTOSAI

INTOSAI
INTOSAI

Az INTOSAI (a Legfőbb Ellenőrző intézmények Nemzetközi Szervezete) az a szakmai szervezet, amely összefogja az ENSZ, illetve a szakosított ENSZ-intézmények tagországainak legfőbb ellenőrző intézményeit. Jelenleg 195 teljes jogú tagja (közülük az Európai Számvevőszék az egyetlen szupranacionális szervezet), öt pártoló tagja (nemzetközi szervezetek) és két társult tagja van. Az INTOSAI az ENSZ ún. támogató szervezete.

A Számvevőszék 1980 óta – már a teljes jogú tagság elnyerése előtti idők óta – aktívan részt vesz az INTOSAI egyes tevékenységeiben a különböző munkaterületeken: elsősorban gyakorlati információkkal segíti a standardok és iránymutatások kidolgozását, és előmozdítja a helyes gyakorlatok és a minőségbiztosítás alkalmazását. A Számvevőszék részt vett az INTOSAI valamennyi hároméves kongresszusán, és több alkalommal vállalta egy-egy kongresszusi téma koordinálását is.

2004-ben – miután módosították a szervezet alapokmányának a szupranacionális szervezetek legfőbb ellenőrző intézményeinek tagságára vonatkozó rendelkezéseit – az Európai Számvevőszék teljes jogú tagságot kapott az INTOSAI-ban.

A Számvevőszék aktívan részt vesz az INTOSAI azon tevékenységeiben, amelyek a szakmai ellenőrzési standardok kidolgozására irányulnak. 2022 novemberében az INTOSAI XXIV. kongresszusán a Számvevőszék a 2016 és 2022 közötti alelnöki tisztség után megkapta a Szakmai Standardokkal Foglalkozó Bizottság (PSC) elnöki posztját. Ebben a minőségében a Számvevőszék az INTOSAI igazgatótanácsában is helyet kapott.

A Számvevőszék tagja az INTOSAI Kapacitásépítési és Tudásmegosztási Bizottságának is, és aktív szerepet vállal e bizottságok több munkacsoportjában.

EUROSAI

EUROSAI
EUROSAI

Az Európai Számvevőszék tagja az EUROSAI-nak (a Legfőbb Ellenőrző Intézmények Európai Szervezete), az INTOSAI európai regionális szervezetének is.

Az EUROSAI-t 1990-ben alapította 29 európai ország legfőbb ellenőrző intézménye, jelenleg 51 tagja van. A Számvevőszék az EUROSAI megalapítása óta aktívan részt vesz annak különböző munkacsoportjaiban.

A 2008–2011-es időszakban a Számvevőszék töltötte be az EUROSAI külső ellenőri tisztét, 2011-től 2017-ig pedig az EUROSAI irányító testületének tagja volt.

Partneri felülvizsgálat

Legfőbb ellenőrző intézményként a Számvevőszék arra törekszik, hogy a közszféra ellenőrzésének élvonalában legyen. Együttműködést folytat más számvevőszékekkel a Legfőbb Ellenőrző Intézmények Nemzetközi Szervezetében (INTOSAI) és annak európai regionális csoportjában (EUROSAI), a szakmai standardok és a bevált módszerek kidolgozása érdekében. A Számvevőszék az elsők között alkalmazta a partneri felülvizsgálatot mint olyan eszközt, amellyel bevált munkamódszerek dolgozhatók ki és terjeszthetők a legfőbb ellenőrző intézmények közösségében.

A Számvevőszéknél 2008-ban végzett első partneri felülvizsgálat az ellenőrző és igazgatási műveletek minden szempontját megvizsgálta. A partneri felülvizsgálatot Ausztria, Norvégia és Portugália legfőbb ellenőrző intézményeivel együttműködve a kanadai számvevőszék irányította.

Az Európai Számvevőszék második partneri felülvizsgálata, amelyet a Német Szövetségi Számvevőszék a franciaországi és svédországi legfőbb ellenőrző intézményekkel együtt végzett, 2013-ban fejeződött be. A felülvizsgálat a Számvevőszék teljesítmény-ellenőrzéseire terjedt ki, de magában foglalta a 2008. évi partneri felülvizsgálat ajánlásainak hasznosulásvizsgálatát is.

A Számvevőszék harmadik partneri felülvizsgálata, amely 2020-ban fejeződött be, a Számvevőszék 2018–2020-as időszakra vonatkozó stratégiájának végrehajtását értékelte. A felülvizsgálatot az Észt Számvevőszék vezette Dánia, Hollandia és az Amerikai Egyesült Államok számvevőszékeivel együttműködve.

Kapcsolódó hivatkozások