Yes
No

Technologie cyfrowe zmieniają obecnie wszystkie aspekty życia człowieka, począwszy od metod pracy i sposobu prowadzenia firmy po podróże, komunikację i relacje z innymi. Unijna strategia cyfrowa ma zapewnić, by ta rewolucja technologiczna o niespotykanej dotąd skali przyniosła Unii korzyści w wymiarze społecznym i gospodarczym. ​