Yes
No

Jednolity rynek UE umożliwia swobodny przepływ osób, usług, towarów i kapitału. Istotnymi aspektami przyczyniającymi się do swobodnego przemieszczania się i płynnej wymiany handlowej są konkurencja, normalizacja i wzajemne uznawanie towarów, prawa konsumenta, uregulowania w zakresie usług, prawa własności intelektualnej i zamówienia publiczne.