No
No
 

Na tej stronie znajdują się informacje o przetargach organizowanych przez Europejski Trybunał Obrachunkowy, planowanych postępowania o udzielenie zamówienia o niskiej i średniej wartości, rocznych listach zamówień oraz ogólnych warunkach obowiązujących w odniesieniu do wszystkich zamówień.

W przypadkach wspomnianych w rozporządzeniu finansowym Trybunał ma obowiązek ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na towary, usługi lub roboty budowlane.

Większość informacji publikowanych w związku z przetargami organizowanymi przez Trybunał (wstępne ogłoszenia informacyjne, ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia o udzieleniu zamówienia) można znaleźć w bazie danych TED (Elektroniczny Dziennik Przetargowy).

Na niniejszej stronie regularnie publikowane będą aktualne informacje dotyczące zamówień publicznych i przetargów.

Oferenci i eksperci zewnętrzni mogą znaleźć oświadczenie o ochronie prywatności tutaj: Oświadczenie o ochronie prywatności/Eksperci zewnętrzni.

Wstęp

Wyboru odpowiedniej procedury przetargowej i metod publikowania ogłoszeń dokonuje się na podstawie szacowanej kwoty zamówienia. Obecnie obowiązują następujące procedury:

Wartość przetargu
Wymagane minimum proceduralne Ogłoszenie
≤15 000 euro Procedura negocjacyjna z jednym dostawcą / dostawcą usług Bez ogłoszenia
Od >15 000 do

≤60 000 euro

Procedura negocjacyjna z co najmniej trzema dostawcami / usługodawcami Strony internetowe Trybunału
Od >60 000 euro do < progu określonego w dyrektywie (obecnie 143 000 euro w przypadku usług/dostaw i 5 538 000 euro w przypadku robót budowlanych)

Procedura negocjacyjna z co najmniej pięcioma dostawcami / usługodawcami

Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania, procedura ograniczona lub otwarta

Strony internetowe Trybunału

TED

≥ progu określonego w dyrektywie (≥143 000 euro w przypadku usług/dostaw i ≥5 538 000 euro w przypadku robót budowlanych) Procedura otwarta lub ograniczona, której towarzyszy ogłoszenie o zamówieniu publikowane w Dzienniku Urzędowym (TED) TED (eTendering) oraz strony internetowe Trybunału
> 60 000 euro bez górnego pułapu – usługi w tzw. łagodniejszym reżimie
Procedura konkurencyjna z negocjacjami
TED (eTendering) oraz strony internetowe Trybunału

Procedury negocjacyjne o szacowanej wartości pomiędzy >15 000 euro a < progu określonego w dyrektywie

Poniżej publikowane są informacje dotyczące wszystkich planowanych przez Trybunał procedur negocjacyjnych o wartości od >15 000 do < progu określonego w dyrektywie (<143 000 euro w przypadku usług/dostaw i <5 538 000 euro w przypadku robót budowlanych). Zob. wstępne informacje o zamówieniach o niskiej i średniej wartości.

Informacje o planowanych zamówieniach nie są w żaden sposób wiążące dla Trybunału. Ponadto w zależności od potrzeb Trybunał może ogłosić inne zamówienia ad hoc.

Jeśli są Państwo zainteresowani którymś z planowanych zamówień, prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego. W temacie należy wpisać „Zamówienia publiczne”, a następnie podać następujące informacje: przedmiot postępowania o udzielenie zamówienia, nazwa, adres i dane kontaktowe Państwa przedsiębiorstwa.

Przetargi o szacowanej wartości powyżej progu określonego w dyrektywie

Ogłoszenia o wszystkich przetargach o szacowanej wartości przekraczającej próg określony w dyrektywie (≥143 000 euro w przypadku usług/dostaw i ≥5 538 000 euro w przypadku robót budowlanych) są publikowane w Dzienniku Urzędowym (TED), który stanowi podstawowe źródło informacji na temat dużych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Informujemy, że Europejski Trybunał Obrachunkowy nie wysyła papierowych wersji dokumentacji przetargowej. Cała niezbędna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej na niniejszej stronie oraz pod linkiem do podstrony eTendering bazy TED podanym w ogłoszeniu o zamówieniu (pkt I.3).

W przypadku problemów przy pobieraniu dokumentów prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego. W temacie należy wpisać „Zamówienia publiczne”, a następnie podać numer referencyjny oraz tytuł postępowania o udzielenie zamówienia, którym są Państwo zainteresowani.

Ponadto zwracamy uwagę, że w okresie przewidzianym na składanie ofert na stronie mogą pojawić się dodatkowe wyjaśnienia lub informacje o zmianach w dokumentacji. Wszelkie dodatkowe informacje będą dostępne jedynie pod linkiem do podstrony eTendering bazy TED podanym w ogłoszeniu o zamówieniu (pkt I.3), w związku z czym oferentom zaleca się, by regularnie sprawdzali, czy mają najbardziej aktualne informacje, ponieważ nowe informacje mogą pojawić się w dowolnym momencie przed upływem ostatecznego terminu składania ofert.

Wstęp

Europejski Trybunał Obrachunkowy zamierza przeprowadzić następujące postępowania o udzielenie zamówienia o niskiej i średniej wartości. Niniejszy harmonogram nie jest wiążący dla Trybunału. W zależności od potrzeb Trybunał może w drodze wyjątku przeprowadzić inne postępowania o udzielenie zamówienia.

Przedmiot Szacunkowa wartość Rodzaj (dostawy – F, usługi – S, budynki – B, roboty budowlane – W) Orientacyjny harmonogram (ogłoszenie o postępowaniu)
PN: Armoires pour produits dangereux 60 000 EUR F Octobre 2023 Apply
Médailles pour les 20 ans de service dans la fonction publique 35 000 EUR F Septembre/Octobre 2023 Apply

Jeśli są Państwo zainteresowani którymś z powyższych zamówień, prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego. W temacie należy wpisać „Zamówienia publiczne”, a następnie podać następujące informacje: przedmiot postępowania o udzielenie zamówienia, nazwa, adres i dane kontaktowe Państwa przedsiębiorstwa.

Roczne listy zamówień o niskiej i średniej wartości udzielonych przez Trybunał (od >15 000 euro do < progu określonego w dyrektywie)

Roczna informacja o umowach szczegółowych opartych na umowach ramowych

Roczne wykazy zamówień udzielonych przez Trybunał zgodnie z pkt 11.1 lit. h) oraz j)–m) załącznika I do rozporządzenia finansowego

Powiązane dokumenty

Roczne listy zmian umów

Publikacja informacji o wysokości i odbiorcach środków unijnych

Powiązane dokumenty