Yes
No

Krajobraz finansowy Unii zmieniał się na przestrzeni dziesięcioleci. Centralny jego element stanowi budżet UE, z którego finansowane są działania w rozmaitych obszarach polityki, takich jak rolnictwo, rozwój obszarów wiejskich i miejskich, infrastruktura transportowa, badania naukowe, zdrowie, migracje i pomoc dla krajów rozwijających się. Z budżetu UE pokrywane są także koszty bieżącego funkcjonowania instytucji i organów Unii. Oprócz tego pewne fundusze i instrumenty ustanowiono poza budżetem UE.​