Yes
No

Najważniejszym elementem unijnej polityki w dziedzinie zatrudnienia jest tworzenie na całym kontynencie większej liczby miejsc pracy o lepszej jakości. Aby osiągnąć ten cel oraz promować lepsze zabezpieczenie i włączenie społeczne, UE udostępnia i koordynuje finansowanie mające pomóc państwom członkowskim w inwestowaniu w takich obszarach jak opieka nad dziećmi, służba zdrowia i szkolenia.​