Yes
No

W wymiarze organizacyjnym UE tworzy sieć siedmiu instytucji oraz ponad 50 agencji i innych organów, których siedziby są zlokalizowane w różnych państwach członkowskich. Instytucje te, agencje i organy współpracują ze sobą w imię wspólnego interesu UE i jej obywateli.​