No
No
 

Trybunał stoi na straży finansów UE i dlatego jest zdania, że jego działalność powinna być podporządkowana zasadzie przejrzystości. Oznacza to, że informacje dotyczące zarządzania Trybunałem i jego funkcjonowania, a także wyniki prac kontrolnych, są podawane do wiadomości publicznej. W ten sposób Trybunał ułatwia obywatelom zrozumienie, w jaki sposób pełni swoją rolę i wspiera rzetelne zarządzanie finansami poprzez rozliczanie osób odpowiedzialnych za zarządzanie budżetem UE z wykonania tego zadania.

Przydatne linki