Yes
No

Celem polityki UE w zakresie transportu i mobilności jest zapewnienie bezpiecznych, zrównoważonych i konkurencyjnych systemów i usług transportowych, a także rozwijanie innowacyjnych rozwiązań w tym obszarze. Działania unijne dotyczą przede wszystkim pięciu głównych rodzajów transportu: transportu lotniczego, drogowego, kolejowego i morskiego oraz żeglugi śródlądowej.​