Yes
No

W ramach wspólnej polityki rolnej UE przyznaje różnego rodzaju dopłaty oraz prowadzi wiele innych działań mających zagwarantować bezpieczeństwo żywności, zapewnić odpowiedni poziom życia rolnikom, promować rozwój obszarów wiejskich i przyczyniać się do ochrony środowiska.​