No
No
 

Europejski Trybunał Obrachunkowy oferuje grupom osób zainteresowanych jego rolą i funkcjonowaniem możliwość odbycia wizyty w swojej siedzibie.

Wnioski o wizytę należy składać z co najmniej dwumiesięcznym wyprzedzeniem, podając cel wizyty oraz wskazując zagadnienia najbardziej interesujące dla odwiedzających. Ze względów bezpieczeństwa oraz z uwagi na warunki lokalowe liczebność grup jest ograniczona do 50 osób. Minimalny wiek uczestników to 14 lat.

Program wizyty trwa od jednej do półtorej godziny i obejmuje prezentację prowadzoną przez urzędnika naszej instytucji dotyczącą roli i funkcjonowania Trybunału, po której nastąpi dyskusja.

Organizacją wizyt zajmują się służby ds. protokołu i wydarzeń.

Osoby zainteresowane wizytą w Europejskim Trybunale Obrachunkowym proszone są o wypełnienie poniższego formularza.