No
No
 

Polityka dostępności stron internetowych ma pomóc użytkownikom z niepełnosprawnościami w uzyskiwaniu informacji i korzystaniu z funkcji dostępnych na stronach internetowych. Aby zapewnić wszystkim użytkownikom – również użytkownikom z niepełnosprawnościami – możliwość swobodnego korzystania ze stron internetowych, należy je odpowiednio zaprojektować i opracować. Europejski Trybunał Obrachunkowy przestrzega norm dostępności stron internetowych, a jego strona została niedawno w całości dostosowana do potrzeb odbiorców z niepełnosprawnościami.

Obecnie strona Trybunału jest częściowo zgodna z wymogami na poziomie AA zawartymi w wytycznych dotyczących dostępności treści publikowanych w internecie (wersja WCAG 2.1).

Trybunał stale monitoruje ogólny poziom dostępności swojej strony i dokłada starań, by treści internetowe można było swobodnie i łatwo przeglądać. Mimo to ze względu na częste aktualizacje strony użytkownicy mogą niekiedy napotkać problemy z dostępnością. W takim przypadku prosimy o kontakt. Uwaga: filmy, dokumenty w formacie PDF i opisy rysunków w sprawozdaniach przedstawione na niektórych podstronach nie zostały jeszcze dostosowane pod kątem dostępności.​

Podstawa prawna