Yes
No

Trybunał zatrudnia pracowników na czas nieokreślony, dobierając kandydatów z list rezerwowych, które sporządza Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) po przeprowadzeniu otwartych konkursów. W Trybunale zatrudnieni są także pracownicy na czas określony i pracownicy kontraktowi, którym powierza się wykonanie specjalistycznych i ograniczonych w czasie zadań.

Poniżej opublikowano listę aktualnych ofert pracy. Aby ubiegać się o stanowisko w Trybunale, należy być obywatelem jednego z państw członkowskich UE. Szczegółowe kryteria wyboru zależą od proponowanego stanowiska – można się z nimi zapoznać po kliknięciu na konkretną ofertę pracy.Kandydaturę należy sporządzić w języku angielskim lub francuskim i złożyć za pomocą formularza internetowego dostępnego w ogłoszeniu o naborze. Kandydatury przesłane inną drogą nie zostaną przyjęte.

Przydatne informacje można znaleźć na następujących stronach:

Przydatne linki