No
No
 

Curtea de Conturi Europeană încurajează întregul său personal să promoveze o cultură a integrității și a probității în relațiile cu colegii, partenerii, entitățile auditate și publicul larg.

Curtea a introdus mecanisme pentru „avertizarea în interes public”, care asigură o protecție adecvată pentru persoanele care fac astfel de sesizări.

Dacă doriți să raportați o neregulă gravă, vă rugăm să utilizați formularul de contact de mai jos. Descrieți neregula prezumată și precizați în mod clar dacă vă considerați a fi un avertizor și dacă doriți ca identitatea dumneavoastră să rămână confidențială.

Linkuri utile