No
No

Curtea de Conturi Europeană organizează ateliere tehnice legate de audit și conferințe internaționale care pun accentul pe domeniile vizate de activitățile sale. Linkurile prezentate în continuare conțin informații cu privire la cele mai recente conferințe și ateliere organizate de Curte.