Yes
No

​De ce sunt angajații noștri atât de entuziaști să lucreze în această instituție? Pentru că …

  • Este o ocazie excepțională de a avea o carieră internațională în auditul sectorului public și în alte domenii.

  • Fac parte dintr-o instituție europeană creată pentru a proteja finanțele UE.

  • Lucrează într-un mediu multicultural și multilingv, cu colegi profesioniști din toate statele membre ale UE.

  • Contribuie la îmbunătățirea modului în care funcționează UE și la garantarea faptului că banii cetățenilor Uniunii sunt utilizați în mod optim.

Personalul Curții include un mix de profesii: auditori, bineînțeles, dar și traducători, avocați, specialiști în resurse umane, arhiviști și bibliotecari, doctori, experți în comunicare, experți in informatică și în date, specialiști în logistică și în securitate, precum și asistenți cu atribuții administrative.

Recrutăm în principal funcționari (numiți pe durată nedeterminată), prin concursuri organizate de Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO). Ocazional, angajăm direct personal cu contract pe durată fixă – agenți temporari sau agenți contractuali, pentru care publicăm cereri de manifestare a interesului pe pagina noastră consacrată oportunităților de angajare. De trei ori pe an, primim stagiari, în toate domeniile de activitate ale Curții: pentru mai multe informații, vă invităm să consultați pagina noastră consacrată stagiilor. De asemenea, avem programe de schimb cu organismele naționale de audit, care ne permit să primim mai mulți experți naționali detașați în fiecare an.

Personalul nostru este format din secretari/angajați administrativi, asistenți, administratori și manageri. Secretarii/angajații administrativi se ocupă în general de administrarea birourilor, de securitate sau de servicii precum cele de șofer și furnizează sprijin administrativ și tehnic. Asistenții furnizează sprijin executiv și tehnic în diverse domenii. Administratorii ocupă funcții cu responsabilitate ridicată. Managerii sunt responsabili de strategie, de prospectivă și de gestionarea echipelor lor respective.

Baza legală pentru orice încadrare în muncă la Curte rezidă în Statutul funcționarilor Uniunii Europene și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene(opens in new window).

Pentru mai multe informații, vă invităm să consultați Bilanțul social(opens in new window) al Curții.

Linkuri utile