Yes
No

Schimbările climatice nu se opresc la granițele naționale și nu pot fi combătute doar la nivel național sau local. Prin urmare, este esențial ca măsurile în domeniul climei să fie coordonate la nivelul de ansamblu al UE. Obiectivul politicii energetice a UE este de a decarboniza economia și de a asigura securitatea aprovizionării la prețuri competitive. Aceasta este strâns legată de politica de mediu, al cărei obiectiv general este de a proteja, a conserva și a ameliora mediul înconjurător, pentru generațiile prezente și pentru cele viitoare.​