Yes
No

Curtea este un angajator care aplică o politică de egalitate de șanse. Principiul egalității de șanse este consacrat în legislația care stă la baza activității UE, în special la articolul 1d din Statutul funcționarilor, prin care se interzice orice discriminare (bazată pe sex, rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, avere, naștere, handicap, vârstă sau orientare sexuală). Discriminarea de orice fel este interzisă de Liniile directoare în materie de etică ale instituției.

Curtea dispune de o politică în materie de diversitate și de incluziune, menită să creeze un mediu de lucru divers și o cultură favorabilă incluziunii, în care toată lumea să se simtă apreciată și capabilă să își atingă întregul potențial.

Această politică privind diversitatea și incluziunea reprezintă o parte importantă a obiectivelor strategice ale Curții. Ea este bazată pe rezultatele planurilor de acțiune anterioare pentru a deschide calea către un loc de muncă mai diversificat, mai flexibil și, în același timp, mai echitabil, în care talentul fiecăruia să aibă parte de cele mai bune șanse de a înflori. Liderii au un rol esențial în realizarea acestui obiectiv; prin angajamentul nostru, putem da un exemplu pentru restul organizației. Prin urmare, este sarcina noastră de a face vizibile pentru toți beneficiile unei culturi diverse și favorabile incluziunii.

Zacharias Kolias, secretarul general al Curții de Conturi Europene

Transcrierea video

Diversitate și incluziune la Curtea de Conturi de Europeană

Șase actori principali în cadrul instituției: Responsabilul pentru diversitate și incluziune, Secretarul general, Resursele umane, Comitetul mixt pentru egalitatea de șanse (COPEC), Grupuri de lucru, Formarea profesională.

Zece priorități: mobilizare, informare și implicare, atragere, integrare, promovare, adaptare, capacitare, protejare, încurajare, măsurare.

Mobilizare: promovarea diversității și a incluziunii în rândul managementului.

 • Consolidarea angajamentului,
 • formări obligatorii,
 • evaluare a diversității și a incluziunii.

Informare și implicare: promovarea diversității și a incluziunii în rândul întregului personal.

 • Comunicare și formare,
 • sensibilizare,
 • grupuri de lucru pentru diversitate și incluziune.

Atragere: asigurarea egalității de șanse și consolidarea diversității și a incluziunii în procesul de recrutare.

 • Candidați cu profiluri diverse,
 • comisii de selecție inclusive și diverse,
 • partajarea/publicarea de statistici.

Integrare: încorporarea egalității de șanse și a diversității și incluziunii în gestionarea performanței, în evaluare, în certificare și în promovare.

 • Concediu parental pentru bărbați,
 • coaching,
 • asigurarea faptului că nu există prejudecăți în procedura de promovare.

Promovare: promovarea egalității de gen în selectarea coordonatorilor de audit.

 • Publicarea semestrială de actualizări cu privire la proporția de femei și bărbați care coordonează audituri,
 • încurajare,
 • partajarea de cunoștințe.

Adaptare: o mai mare flexibilitate la locul de muncă.

 • Well-being,
 • echilibru între viața profesională și cea privată,
 • telemuncă.

Capacitare: crearea unui mediu favorabil incluziunii pentru personalul cu dizabilități.

 • Săptămâna de sensibilizare cu privire la dizabilități,
 • accesibilitate,
 • acțiuni pozitive.

Protejare: conștientizarea, înțelegerea și abordarea problemei îmbătrânirii personalului Curții.

 • Seniori activi,
 • învățare pe tot parcursul vieții,
 • schimburi intergeneraționale.

Încurajare: încurajarea femeilor să se angajeze pe calea către funcții de conducere.

 • Interviuri și coaching,
 • capacitare,
 • program de dezvoltare a leadershipului.

Măsurare: evaluarea progreselor în materie de diversitate și incluziune.

 • Sondaje și statistici,
 • raport anual privind diversitatea și incluziunea,
 • indicatori de performanță.
Restrânge/mărește numai pentru utilizatorii văzători (textul este deja disponibil pentru software cititor de ecran)

 
​​

 ​
Curtea de Conturi Europeană – membră a rețelei International Dual Career Network (IDCN) Luxembourg IDCN

Curtea recunoaște cât de important este să își sprijine angajații la începutul parcursului lor profesional în Luxemburg și, în același timp, face tot ce îi stă în putință pentru a le oferi suport și partenerilor acestora. Prin angajamentul său de a garanta o experiență pozitivă și constructivă pentru toți, Curtea se străduiește să asigure o tranziție cât mai ușoară posibil.

De aceea, Curtea este mândră să facă parte din rețeaua International Dual Career Network (IDCN) Luxembourg(opens in new window), o organizație mondială care are rolul de a sprijini dezvoltarea profesională și bunăstarea partenerilor agenților Curții.

IDCN oferă o gamă largă de servicii, de la informații despre piața locală a forței de muncă și asistență pentru elaborarea CV-ului, la organizarea de evenimente de networking și facilitarea accesului la rețele profesionale locale prin intermediul altor membri ai IDCN. Toți partenerii angajaților Curții care locuiesc în Luxemburg pot adera la IDCN înregistrându-se pe site-ul rețelei.