Yes
No

Politica UE în materie de ocupare a forței de muncă se axează pe crearea de locuri de muncă mai multe – și mai bune – pe întregul continent. În acest scop, dar și pentru a promova o securitate socială sporită și o mai mare incluziune, UE pune la dispoziție și coordonează finanțare pentru a ajuta statele membre să investească în domenii precum îngrijirea copiilor, servicii de sănătate și formare.​