Yes
No

​Obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU în contextul UE

Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă a fost adoptată de Organizația Națiunilor Unite în 2015. Ea se bazează pe 17 obiective de dezvoltare durabilă(opens in new window) (ODD), 169 de ținte subiacente și 232 de indicatori de monitorizare a progresului în atingerea țintelor. Agenda are drept scop dezvoltarea socială, economică și de mediu durabilă la nivel mondial până în 2030. 

Obiectivele de dezvoltare durabilă

UE are aproximativ 100 de indicatori aferenți ODD-urilor, aliniați, în linii mari, la indicatorii globali ai ONU, dar nu identici cu aceștia. Prin intermediul indicatorilor respectivi, UE se axează pe acele aspecte care sunt deosebit de relevante în context european. Începând din 2017, Comisia Europeană monitorizează punerea în aplicare a ODD-urilor prin intermediul rapoartelor sale anuale de monitorizare a acestor obiective(opens in new window).

Relevanța ODD-urilor pentru instituțiile supreme de audit

Organizația Internațională a Instituțiilor Supreme de Audit (INTOSAI) a stabilit cinci priorități-cheie în planul său strategic pentru perioada 2023–2028(opens in new window). Una dintre aceste priorități-cheie este de a contribui la realizarea Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă.  

Instituțiile supreme de audit aduc o contribuție valoroasă prin intermediul auditurilor pe care le desfășoară. În concordanță cu mandatele și prioritățile lor, ele pot monitoriza punerea în aplicare, pot urmări progresele înregistrate și pot identifica eventualele îmbunătățiri la nivelul tuturor ODD-urilor.  

În calitate de membru activ al comunității INTOSAI, Curtea de Conturi Europeană își propune să fie un lider în profesia de auditor public. Scopul său este de a contribui la o Uniune Europeană mai rezilientă și mai sustenabilă, care apără valorile pe care se bazează.

Deși nu a efectuat niciun audit axat în mod specific pe punerea în aplicare a ODD urilor, Curtea a publicat o serie de rapoarte care acoperă subiecte relevante pentru unul sau mai multe ODD-uri. Ele vizează o gamă largă de politici și programe ale UE (a se vedea mai jos) și sunt evidențiate în rapoartele anuale ale Curții privind sustenabilitatea.