Yes
No

 

 

Indicative timetable of publication of ECA reports
Special report 22/2023: Offshore renewable energy in the EU
Information leaflet - Guardians of the EU’s finances
Pliant informativ - Gardianul finanțelor UE
Agriculture and cohesion: overview of EU spending 2007-2013
Review 04/2023: Digitalising the management of EU funds
European Court of Auditors, Library Service: The Finances of the European Union - A Selective Bibliography, Update 2009-2010
Consecinţele pentru răspunderea publică şi pentru auditul finanţelor publice în UE şi rolul Curţii de Conturi Europene în contextul actualei crize financiare şi economice
Summary of results from the Court’s 2012 annual audits of the European Agencies and other bodies
Special report 19/2023: EU efforts for sustainable soil management
Special report 21/2023: The Spotlight Initiative to end violence against women and girls
Raportul special 21/2023: Inițiativa Spotlight pentru eliminarea violenței împotriva femeilor și a fetelor
Special report 17/2023: Circular economy
Special report 18/2023: EU climate and energy targets
Special report 13/2023: Authorised Economic Operators – Solid customs programme with untapped potential and uneven implementation
Diversitate și incluziune
Viața în Luxemburg
Organizare
Bugetul și răspunderea de gestiune
Raport privind gestiunea bugetară și financiară pentru exercițiul 2016
International Peer Review of the European Court of Auditors, December 2008
Misused English words and expressions in EU publications
Pliant informativ - Curtea de Conturi Europeană - Auditorul extern al Uniunii Europene
Agricultura și coeziunea: prezentare generală a cheltuielilor UE din perioada 2007-2013
Opinia Curții de Conturi Europene cu privire la raportul Comisiei privind măsurile anticorupție
Communication to the European Parliament concerning the European Parliament’s request to be kept informed regarding the problem of access to information in relation to the European Central Bank
Response by the European Court of Auditors to the Commission's communication 'Reforming the Budget, Changing Europe'
Special report 15/2023: The EU’s industrial policy on batteries
Report on budgetary and financial management for 2016
Raportul special 10/2023: Acțiunea pregătitoare privind cercetarea în materie de apărare – Au fost trase o serie de învățăminte, însă valoarea ca teren de testare pentru creșterea cheltuielilor UE pentru apărare a fost redusă, din cauza constrângerilor de
European Funds: Management, Control and Accountability
Oportunități de angajare
Sănătate publică
Transparența la Curtea de Conturi Europeană
Instituțiile supreme de audit
COVID-19
Metodologia Curții
Stagii
Rapoarte de audit, documente de analiză și avize
Special report 16/2023: NGEU debt management at the Commission
Alăturați-vă Curții de Conturi Europene
Cu ce ne ocupăm
Condițiile de muncă la Curte
Migrație și azil
Special report 10/2023: The Preparatory action on defence research – Some lessons learned, but value as a testbed for increasing EU defence spending reduced due to time constraints and limited results
Raportul anual 2021: Cheltuielile UE: auditorii au detectat un nivel crescut al erorilor
Vizitarea Curții
Instituții, agenții și alte organisme ale UE
Interinstitutional kick-off event for European Cybersecurity Month (ECSM)
Documentul de analiză 04/2023: Digitalizarea gestionării fondurilor UE