Yes
No

​Oferim stagii pentru studenți și absolvenți din domenii de studiu relevante pentru activitatea Curții. În cazul în care candidatura dumneavoastră este acceptată, vă vom cere să veniți la Luxemburg pentru cinci luni și să aduceți o contribuție reală la activități care îmbunătățesc funcționarea unui întreg continent. Dacă oferta noastră vă interesează și îndepliniți criteriile de eligibilitate, nu ezitați!

Acceptăm cereri de stagiu în toate domeniile de activitate ale Curții: audit, traduceri, comunicare, administrare generală, IT și biblioteconomie. Suntem deosebit de interesați de candidați specializați în auditul sistemelor informatice și în știința datelor: Curtea urmărește să amelioreze modul în care utilizează tehnologia și datele în activitățile sale de audit și caută stagiari cu viziune și idei susceptibile să aibă un impact real în acest domeniu.

La ce vă puteți aștepta

Curtea de Conturi Europeană este un loc ideal pentru un stagiu. Veți avea șansa de a lucra în mod susținut pe subiecte care contează cu adevărat și veți rămâne cu satisfacția că aportul dumneavoastră a contribuit la schimbări pozitive în viața a milioane de persoane.

Vă va fi atribuit un responsabil de stagiu, care se va ocupa de integrarea dumneavoastră în echipă și de monitorizarea sarcinilor de lucru. Încă de la început, veți asista o echipă de auditori profesioniști, fie în activități vizând analiza impactului politicilor UE și formularea de recomandări de îmbunătățire, fie în activități de verificare a regularității operațiunilor subiacente conturilor UE. 

Traineeship supervisor

Este posibil chiar să vi se ceară să vă deplasați cu echipa din care faceți parte pentru a desfășura audituri în alte țări din UE. Veți avea astfel șansa de a vedea din prima linie cum lucrează auditorii UE pe teren. Dacă vă alăturați unuia dintre serviciile care nu se ocupă de audit, veți lua parte la unul dintre proiectele noastre în curs și veți colabora cu echipe de proiect, sub supravegherea unui manager de proiect sau a unui membru cu experiență al echipei.

Muncim împreună – învățăm împreună

Stagiarii Curții petrec mult timp împreună. Toți își încep stagiul în aceeași zi, într-un grup. Cum stagiile au loc în același timp, stagiarii noștri devin de regulă un grup bine sudat. Pe lângă experiența practică pe care o acumulează, stagiarii își formează de asemenea o rețea de contacte care durează mult timp după încheierea stagiului.

Curtea propune trei sesiuni de stagiu, care acoperă următoarele perioade:

  • de la 1 martie la 31 iulie a aceluiași an;
  • de la 1 mai la 30 septembrie a aceluiași an;
  • de la 1 octombrie a unui an calendaristic la 28 (29) februarie a anului următor.

În cadrul acestor trei sesiuni, un stagiu poate dura între trei și cinci luni.

Indemnizația pentru stagiari

Pe durata stagiului, veți primi o indemnizație de 1 500 de euro pe lună. Oferim uneori câteva stagii neremunerate, dar acestea sunt o excepție.

Eligibilitate

Pot fi admiși la stagii candidații care:

  • sunt cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene;
  • au absolvit cel puțin patru semestre de studii universitare într-un domeniu relevant pentru activitatea Curții;
  • stăpânesc foarte bine o limbă oficială a UE și cunosc la un nivel satisfăcător o a doua limbă oficială a UE.

Unul dintre obiectivele programului nostru de stagii este de a permite unui număr cât mai mare de persoane să dobândească experiență lucrând în cadrul administrației UE. Prin urmare, dacă ați lucrat deja pentru o instituție sau agenție a UE, indiferent în ce rol, sau dacă ați lucrat ca asistent al unui deputat în Parlamentul European, nu puteți solicita un stagiu la Curte. De asemenea, nu vă puteți depune candidatura în cazul în care ați efectuat deja un stagiu într-o altă instituție a UE. Pentru mai multe detalii, vă invităm să consultați normele Curții de Conturi Europene în materie de stagii.

Dacă sunteți selectat(ă), vi se va cere un certificat eliberat de autoritățile naționale care să ateste că nu aveți cazier judiciar. De asemenea, va trebui să prezentați o adeverință medicală care să ateste faptul că posedați aptitudinea fizică necesară pentru exercitarea sarcinilor. În cazul în care aveți o dizabilitate, este suficient să prezentați o adeverință eliberată de medicul de familie care să ateste capacitatea dumneavoastră de a funcționa în mod eficace într-un mediu de lucru cu condiția să fie realizate ajustările necesare.

traineeship application

Depunerea candidaturii

Pentru a vă depune candidatura, alegeți sesiunea care vă interesează din lista de mai jos și faceți click pe „Înscrieți-vă”. Candidatura poate fi depusă numai prin intermediul formularului care apare atunci când faceți clic pe link – nu vor fi acceptate candidaturile depuse prin alte mijloace.